The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

Application landscape architect - The Belgian Railways

Brussel

De ‘application landscape architect’ staat binnen I-ICT in voor het optimaal gebruik van data flows en technologieën dwz

  • In nauwe samenwerking met de Business zorg je als architect voor het optimaal gebruik van I-ICT technologiën.
  • Je combineert de aanpak van een entreprise architect en een solution-architect.
  • Als entreprise architect stuur je aan op een optimaal IT landschap dat alle businessprocessen correct ondersteunt. Je werkt architectuuroplossingen uit alsook de daarbij horende migratietrajecten waarbij een goede samenwerking tussen functionele en technische domeinen essentieel is. Je bent in staat om deze architectuurvisie op te bouwen in overleg met business en ICT teams en om deze te uit te leggen aan senior management.
  • Als solution-architect werk je op projectniveau mee aan de technische specificaties van lastenboeken vanuit verschillende perspectieven zoals interoperabiliteit, performantie en schaalbaarheid, betrouwbaarheid en beschikbaarheid en kost. Daarbij bekijk je steeds de volledige application lifecycle en zoek je naar de best geschikte technologiën aanvaardbaar voor alle stakeholders.
  • Als architect ben je de motor achter het gebruik van een architectuursplatform waarbij zowel aandacht voor de functionele als technische lagen van belang zijn.