The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

Security and Safety Project manager - The Belgian Railways

Brussel

Je job omvat twee luiken :een luik als beheerder van kennis et een luik als projectleader

  • Je bent verantwoordelijk voor uw package en je levert de technische specificaties op, de uitvoeringsplannen, de testplannen, de certificaties, de gebruiksaanwijzing, de trainingsdocumentatie, de onderhoudsplannen, de plannen as-built
  • Je stuurt de implementatie van je technologieën aan in project modus.
  • Je volgt de realisatie van de projecten (verschillende tunnels) conform de vastgelegde scope samen met de klant en dit binnen de voorziene tijdsspanne en budget.
  • Je rapporteert aan je Program Manager en finale klanten om een transparante vorderingsstaat op te maken aan alle betrokkene partijen.
  • Je organiseert samen met ICT medewerkers de verschillende committees om je project goed te leiden.
  • Je garandeert het actualiseren van de informatie tav de technologiën gebruikt op het terrein.
  • Je volg de evolutie van de technologiëen om ze ten voordele van de klant op een pro actieve wijze te kunnen voorstellen rekeninghoudend met zijn behoeften.
  • Je organiseert informatiesessies en je deelt je kennis met je medewerkers.