The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

Service Delivery manager SAP - The Belgian Railways

Brussel

Deze functie houdt de volgende opdrachten in:

  • Je voornaamste taak bestaat erin de SAP-projecten op te volgen, de technische vragen te behandelen (ontwikkelingen, wijzigingen in de SAP-architectuur, ...) door zoveel mogelijk te anticiperen naargelang van de aard van het project en de uitvoering ervan door de technische teams te plannen en te coördineren.
  • Je stelt naar gelang van de geplande projecten middellange- en langetermijnbudgetten op en je waakt over de naleving daarvan.
  • Je volgt de deadlines en de doelstellingen van het project op.
  • Je doet het nodige opdat de SLA's met betrekking tot de goede werking van de systemen en de indienstzijnde SAP-applicaties worden nageleefd.
  • Je volgt de processen vanaf de vastgelegde procedures en brengt eventuele verbeteringen aan, in overleg met je hiërarchie en de medewerkers van het project.
  • Je stelt regelmatig een rapport op over de vooruitgang van verschillende projecten en de KPI's met de technische teams, de functionele teams en je hiërarchie.
  • Je bouwt vertrouwensrelaties uit met de functionele teams. Je geeft hun advies over technische keuzes op korte en lange termijn.