The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

Functional analyst (master) - Nationale Bank van België

Brussel

Omgeving

Het IT-departement van de Nationale Bank bestaat uit een stevig team van ruim 200 hooggeschoolde informatici (M/V). Het staat in voor de ontwikkeling van zowel interne als externe applicatieprojecten, in eigen beheer of in samenwerking met andere centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Het werkt aan en installeert een evolutieve IT-architectuur die strikte beveiliging combineert met een toenemende openstelling voor internationale en onderling verbonden netwerken.

Functie

Je bent verantwoordelijk voor het ontwerp, de tests en het in productie brengen van nieuwe informaticatoepassingen of aanpassingen aan bestaande toepassingen, overeenkomstig de behoeften van de gebruikers. Je bent eveneens verantwoordelijk voor de ondersteuning van deze toepassingen.

Profiel

Vereiste competenties - algemeen:

  • je bent houder van een masterdiploma in informatica of een equivalent in de ingenieurswetenschappen, of je bent laatstejaarsstudent in die richting
  • je kunt werken in een meertalige omgeving en bent bereid deel te nemen aan het ontwikkelen van oplossingen in een internationale omgeving
  • je kunt met zowel interne als externe contactpersonen efficiënt communiceren
  • je bent dynamisch en wil op de hoogte blijven van ontwikkelingen en innovaties op informaticagebied

Specifieke competenties afhankelijk van de job:

  • je bent vertrouwd met modelleringstechnieken, het omschrijven en gestructureerd beheren van behoeftes (tool Case Complete), met Business Intelligence tools zoals Business Objects en SAS en met testtools (HPQC), of je bent bereid deze kennis te verwerven
  • je hebt documentatie- en organisatievaardigheden; je kan werken met Wiki en JIRA; je kan de passende rapporten leveren conform een System Development Life Cycle
  • Java, XML en SQL hebben geen geheimen voor jou en na een aanvullende opleiding ga je moeiteloos om met de frameworks Spring, Hibernate en JSF en kun je vlot XSL en de Web Services gebruiken

Programma

  • continue aanwerving
  • selectie op basis van CV, interviews en tests

Worden in aanmerking genomen, UITSLUITEND de kandidaturen die vergezeld gaan van: een CV, een motivatiebrief en een kopie van het/de diploma(s).