The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

IT Security Architect (master) - Nationale Bank van België

Brussel

Omgeving

Het departement informatica van de Nationale Bank van België (NBB) omvat een sterk team van meer dan 200 hooggekwalificeerde informatici (M/V). Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel interne als externe applicatieprojecten, ontwikkeld in eigen huis of in partnerschap met andere centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken. Het werkt een toekomstbestendige informatica-architectuur uit en zet deze op, waarbij een strenge beveiliging wordt gecombineerd met een toenemende openheid naar internationale en onderling gekoppelde netwerken.

Functie

 • de ontwikkeling van de IT-architectuur laten aansluiten bij het IT securitybeleid en de IT securitynormen van de NBB
 • meewerken aan het vastleggen van de applicatie-architectuur en -infrastructuur uit IT security-oogpunt en de technische ontwerpen valideren
 • het IT securitybeleid en de IT securitynormen interpreteren en architectuur-guidelines opstellen voor de ontwerpteams, de referentie-architectuur van het IT securitydomein handhaven
 • de IT-projecten begeleiden in de architectuurfase, ervoor zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de securitynormen en zo nodig mitigerende acties voorstellen
 • de technologische ontwikkelingen op de IT-markt opvolgen en onderzoeken of die ontwikkelingen aansluiten bij de strategie en de IT-omgeving van de NBB
 • advies geven over de architectuurkeuzes, deze keuzes sturen en erop toezien dat ze overeenstemmen met de strategische langetermijndoelstellingen van het IT-departement en van de NBB
 • technische ondersteuning, advies en expertise verstrekken aan interne en externe klanten.

Profiel

Vereiste algemene competenties:

 • houder zijn van een masterdiploma in informatica of een equivalent in de ingenieurswetenschappen
 • in een meertalige omgeving kunnen werken en bereid zijn deel te nemen aan het ontwikkelen van oplossingen in een internationale omgeving
 • met zowel interne als externe contactpersonen efficiënt kunnen communiceren
 • dynamisch zijn en op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen en innovaties op informaticagebied.

Specifieke vereiste competenties:

 • beschikken over een grondige kennis van IT security op het gebied van «IT-infrastructuur » en «IT-applicatie», op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het vlak van IT security
 • gevorderde kennis hebben van IT-netwerkconcepten en -technologieën
 • goede kennis hebben van de concepten en technologieën met betrekking tot virtualisatie, « private cloud » en « software definedanything (SDx) »
 • sterk ontwikkelde analyse- en synthesecapaciteiten bezitten
 • technologische nieuwsgierigheid aan de dag leggen
 • sterk klantgericht zijn
 • onderhandelingscapaciteiten bezitten en uiteenlopende standpunten kunnen verzoenen om tot een consensus te komen
 • beschikken over uitstekende communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling met een pedagogische aanleg
 • zin voor initiatief hebben en autonoom kunnen werken
 • afspraken en deadlines kunnen naleven
 • stressbestendig en besluitvaardig zijn.

Programma

 • continue aanwerving
 • selectie op basis van CV, interviews en tests

Worden in aanmerking genomen, UITSLUITEND de kandidaturen die vergezeld gaan van: een CV, een motivatiebrief en een kopie van het/de diploma(s).