The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

Teamlead - Ypto

Brussels

Omschrijving

De Team Lead rapporteert aan de IT afdelingsmanager en zorgt voor de objectiefstelling, dagelijkse aansturing en evaluatie van 10 tot 25 mensen. Hij organiseert het werk, zorgt voor de juiste en voldoende capaciteit en skills in functie van de vraag en fungeert als mentor, coach en eerste escalatiepunt voor alle medewerkers in het team. Daarnaast is hij ook het aanspreekpunt voor het IT-management en de collega-teamleads in de IT-organisatie alsook voor project- en programmamanagers voor alle organisatorische zaken (planning, resource allocation, prioriteitsstelling, …) binnen de context van zijn team.

  • Fungeren als SPOC voor Project Leads en andere Team Leads
  • Instaan voor de dagelijkse aansturing en werkplanning van de teamleden
  • Bepalen van objectieven op team/persoonlijk niveau, evaluatie en coaching
  • Beheren van de verloven, opleiding, persoonlijke ontwikkeling, teamcapaciteit en rapportering

Profiel

  • Bij voorkeur een masterdiploma (of gelijkwaardig door ervaring)
  • Minstens 8 jaar people management-ervaring, bij voorkeur binnen één van de volgende werkdomeinen: ABAP, Java/Oracle/C++ of Operaties
  • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels