The job is not open anymore ... Have a look at the other job opportunities.

ICT Gaming Manager - Loterie Nationale Loterij

Brussel

De Gaming Manager leidt de dienst front Office (= het retail-kanaal en het digitale kanaal – Web + mobile) binnen de afdeling ICT. Hij/zij ontwikkelt een informaticastrategie die overeenstemt met de werkelijke behoeften en beheert de spelinfrastructuur, om aldus mee te werken aan de algemene concretisering van het beleid, de strategie en de doelstellingen van de Nationale Loterij, in samenwerking met de andere afdelingen binnen het bedrijf.

Hij/zij beantwoordt aan de huidige en toekomstige behoeften van het commerciële netwerk en van de spelers, op de technologische ontwikkeling, op de veiligheidscriteria, op de rendabiliteitseisen en de grote uitdagingen van buitenaf, met inachtneming van kosten, deadlines, de WLA-normen en de « Responsible Gaming »-standaarden.

Belangrijkste taken zijn :

 • Ontwikkelen van de strategie van de dienst en opstellen van een meerjaren beheersplan met een voorstel tot beslissingen en oriëntaties op middellange en op lange termijn. Dergelijke beslissingen/oriëntaties dienen overeen te stemmen met de behoeften van de Nationale Loterij:
  • analyseert de diverse behoeften (d.w.z. specificaties, design, ontwikkeling, tests, integratie, implementatie, opvolging en onderhoud) en de conformiteit en haalbaarheid van die behoeften op vlak van informatica.
  • beslist over de acties die moeten worden ondernomen om nieuwe spelen, nieuwe technologieën en nieuwe Front Office-platformen te ontwikkelen.
 • Zorgen voor de dagelijkse werking en het dagelijks beheer van de Dienst Front Office, met de bedoeling de algemene strategie te vertalen in concrete actieplannen om op die manier de doelstellingen te bereiken:
  • Stelt bestekken op en analyseert de binnengekomen offertes
  • Verricht marktonderzoeken en legt voorstellen/adviezen voor aan de hiërarchie
  • Zorgt voor het beheer en voor de optimalisering van de infrastructuur (online-informatica, beheersinformatica, architectuur en netwerken)
 • Verantwoordelijk zijn voor de invoering en voor de naleving van de vereiste veiligheidsstandaarden: WLA, Euro Millions, en andere. Het is de bedoeling dat de integrale Front Office van de Nationale  Loterij beantwoordt aan de internationale ICT-standaarden. Stelt alternatieve strategieën voor én implementeert deze wanneer er zich tijdens een kwaliteitsaudit een non-conformiteit zou voordoen.
 • Zorgen voor de kwaliteitscontrole van de systemen en van de software: audits, risicobeheer, incidentenbeheer en invoering van de vereiste procedures. In die omstandigheden moet hij/zij in staat zijn om die procedures te optimaliseren en om vernieuwingen voor te stellen.
 • De Nationale Loterij vertegenwoordigen én haar belangen verdedigen in Europese en/of internationale werkgroepen, bv. de Euro Millions-werkgroep.

In je rol van peoplemanager leid en coach je je medewerkers : zorgen voor het beheer, de opvolging, de controles, de evaluatie en de coördinatie van de verschillende personeelsleden en ploegen, om op die manier eenieders competenties en knowhow te kunnen ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de dienst in zijn geheel optimaal draait.

Verder blijf je voortdurend op de hoogte van alle soorten van ontwikkelingen inzake ICT, meer bepaald op het vlak van Retail en internettoepassingen/mobiele toepassingen, zoek je de vereiste informatie op, volg je opleidingen, en werk je je kennis bij in overeenstemming met de diverse technische ontwikkelingen. Op die manier moet je in staat zijn om je eigen geloofwaardigheid en die van de dienst te versterken – een dienst die overigens stoelt op kennis die permanent moet worden bijgewerkt.

Profiel

Als  Master (of gelijkwaardig door ervaring) heb je al minimum 10 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Je bent een innovatieve, probleemoplossende professional die beschikt over sterke communicatie skills om te negotiëren met interne en externe partners. Je kan een team aansturen om optimale resultaten te behalen. Jouw grondige informaticakennis kan je aanvullen met de kennis van de spelinformatica en een gedegen kennis van standaard ‘ISO 27001’. Je hebt ervaring met overheidsopdrachten, je bent vlot tweetalig (NL/FR) en je drukt je zeer goed uit in het Engels. De kennis van de producten en het verkoopnetwerk van de Nationale Loterij is een belangrijke troef.

Ons aanbod

Bovenop een contract van onbepaalde duur, een marktconforme wedde en de mogelijkheid tot het verdienen van een bonus, bieden wij  tal van extralegale voordelen.

De onderneming

De sociale opdracht van de Nationale Loterij staat bovenaan op haar prioriteitenlijst. Die specifieke opdracht uit zich met name in de vorm van een gewaardeerde financiële steun aan organisaties en evenementen van openbaar belang. Ieder jaar wordt de verdeling van de subsidies bij koninklijk besluit vastgelegd door de Federale regering, en worden de subsidiegelden toegekend aan een zeer brede waaier van initiatieven in de sociale sector, in de sport, in de cultuur, voor het gezin, in de wetenschap en voor aangelegenheden van nationaal prestige. Nieuwe initiatieven, zoals duurzame ontwikkeling, worden eveneens gesteund. De uitkering van die subsidies, ter waarde van 205 miljoen euro per jaar, maakt van de Nationale Loterij de grootste mecenas van België, een titel die het bedrijf met trots draagt.

De Nationale Loterij creëert dus kansen, niet alleen als ’s lands grootste mecenas, maar ook als een betrouwbare en aantrekkelijke werkgever.