DESKUNDIGE INFORMATICUS-SYSTEEMBEHEERDER - Geraardsbergen

Geraardsbergen
2018-08-28
2019-04-25

SELECTIEPROCEDURE DESKUNDIGE INFORMATICUS-SYSTEEMBEHEERDER (B1-B2-B3) IN CONTRACTUEEL VERBAND EN VOOR ONBEPAALDE DUUR

 

Het stadsbestuur en openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Geraardsbergen organiseren gezamenlijk een selectieprocedure voor deskundige informaticus-systeembeheerder (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

 

Beide besturen streven ernaar een goed gestructureerde en moderne informaticadienst uit te bouwen die klantvriendelijk is naar zowel interne medewerkers als naar de burger; dit betekent:

  • proactief op zoek gaan naar eigentijdse informaticaoplossingen zodat medewerkers hun takenpakket op een efficiënte en aangename manier kunnen afhandelen,
  • samenwerkingsverbanden aangaan met partners, dochterbesturen en bovengemeentelijke ICT organisaties, teneinde voldoende slagkracht op te bouwen om oplossingen die passen in het huidig tijdsbeeld aan te bieden aan de burger.

Instaan voor het dagdagelijkse beheer van hardware en software.

 

Kandidaten moeten in het bezit zijn van een bachelordiploma. Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad of het OCMW.

 

Op basis van de gezamenlijke selectieprocedure zal een wervingsreserve voor drie jaar worden aangelegd die geldt voor de beide betrokken besturen.

 

Het minimum bruto maandsalaris bedraagt 2412 euro en wordt aangevuld met interessante voordelen als maaltijdcheques (6 EUR), hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.

 

De kandidaturen worden aangetekend, vergezeld van een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand) en een kopie van het bachelordiploma, ten laatste 5 september 2018, verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

 

Informatie over de arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure : Carine Polfliet, 054 43 56 14, werving@geraardsbergen.be, www.geraardsbergen.be en www.ocmwgeraardsbergen.be

 

De besturen rekruteren op basis van kwaliteiten, ongeacht geslacht, origine, geaardheid of handicap.

 

 

Inlichtingen ten behoeve van de sollicitanten voor een betrekking van deskundige informaticus-systeembeheerder (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

 

I.

Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

 

1.

een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;

2.

de burgerlijke en politieke rechten genieten;

3.

voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

4.

in het bezit zijn van een bachelordiploma;

5.

slagen voor de selectieprocedure.

 

II.

Functiebeschrijving

 

FUNCTIENAAM:

 

Deskundige informaticus-systeembeheerder (B1-B2-B3) in contractueel verband en voor onbepaalde duur.

 

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE:

 

Een goed gestructureerde en moderne informaticadienst uitbouwen die klantvriendelijk is naar zowel interne medewerkers als de burger, dit betekent:

  • proactief op zoek gaan naar eigentijdse informaticaoplossingen zodat medewerkers hun takenpakket op een efficiënte en aangename manier kunnen afhandelen,
  • samenwerkingsverbanden aangaan met partners, dochterbesturen en bovengemeentelijke ICT organisaties, teneinde voldoende slagkracht op te bouwen om oplossingen die passen in het huidig tijdsbeeld aan te bieden aan de burger.

Instaan voor het dagdagelijkse beheer van hardware en software.

 

FUNCTIE-INHOUD:

 

1.

Optreden als helpdesk voor allerlei ICT problemen /vragen van individuele medewerkers, leidinggevenden, diensten en departementen.

Dit omvat onder meer de volgende taken:

 

-

het zo snel mogelijk antwoord bieden aan gebruikers die een helpdesk ticket hebben ingevoerd,

 

-

een oplossing bieden aan het gestelde probleem,

 

-

het correct opvolgen en afsluiten van de tickets in het systeem.

 

2.

Instaan voor het goed functioneren van de geïmplementeerde hardware en software

dit in een ICT omgeving bestaande uit twee datacentra met 40 servers en meer dan 400 PC’s, een gedistribueerde netwerkomgeving op een dertigtal locaties verspreid over het grondgebied en waar gebruik wordt gemaakt van moderne ICT-technologie zoals, VWware, EMC², Brocade, Vlans, Cisco, draadloze netwerken, glasvezelnetwerken, windows servers, Active Directory, Veeam, Exchange, UTM, etc

Dit omvat onder meer de volgende taken:

 

-

op dagelijkse basis: monitoring van de hardware infrastructuur, monitoring van de op deze hw draaiende software,

 

-

onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot het goed functioneren van de hardware en software op servers en pc’s,

 

-

het beheer en onderhoud van de backup omgeving,

 

-

monitoring en interventies op het Wan/Lan omgeving,

 

-

instaan voor de beveiliging van de ICT omgeving.

 

3.

Verzorgen van opleidingen met betrekking tot ICT voor de interne medewerkers.

Dit omvat onder meer de volgende taken:

 

-

bij upgrades of bij implementatie van nieuwe software, organiseren of uitvoeren van opleidingen voor de gebruikers zodat deze vlot van de nieuwe functionaliteiten gebruik kunnen maken.

 

4.

Documenteren van installaties, configuraties en beheer in de ICT omgeving.

Dit omvat onder meer de volgende taken:

 

-

documenteren van de geïmplementeerde hardware en software systemen op het vlak van de architectuur, installatieprocedures, en te gebruiken beheers-procedures.

 

5.

Meewerken aan projecten binnen het kader van het ICT gebeuren.

Dit omvat onder meer de volgende taken:

 

-

je werkt mee als teammember bij een ICT project,

 

-

je bent verantwoordelijk, als projectmanager, voor het succesvol opstarten en afhandelen van een ICT project,

 

-

je geeft leiding aan een project team,

 

-

je rapporteert aan het ICT diensthoofd en de project sponsor.

 

6.

Permanente bijscholing.

Dit omvat onder meer de volgende taken:

 

-

via bijscholing blijf je bij met de continue vernieuwingen die zich in de ICT wereld voordoen,

 

-

je neemt zelf het initiatief om via allerlei beschikbare kanalen je skill-set uit te breiden en te verbeteren,

 

-

je volgt de nodige opleidingen om je taken te kunnen uitvoeren.

 

COMPETENTIEPROFIEL:

 

Competentie

Niveau

Samenwerken

2

Klantgerichtheid

3

 

De gedragsindicatoren die overeenkomen met bovenvermelde competenties en niveaus kan u raadplegen in de competentiegids.

 

III.

Inhoud van de selectieprocedure

 

De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.

 

1. Praktisch gedeelte:         /50 punten

 

 

Dit gedeelte peilt naar de kennis van besturingssystemen, netwerkprotocollen, bureauticasoftware, PC-hardware en informaticatoepassingen.

 

 

 

 

2. Mondeling  gedeelte:          /50 punten

 

Evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten en competenties van de functie, evenals van zijn motivatie en van zijn interesse voor het werkterrein.

       


Om als geslaagd te worden beschouwd moeten de kandidaten voor elk selectiegedeelte zestig procent van de punten behalen.

Indien de selectieprocedure uit meerdere selectiegedeelten bestaat, worden tot de volgende gedeelten enkel de kandidaten toegelaten die voor de vorige selectiegedeelten geslaagd zijn.

 

IV.

Wervingsreserve

 

De geslaagden voor de selectieprocedure zullen opgenomen worden in een wervingsreserve voor de graad van deskundige informaticus-systeembeheerder in contractueel verband voor een duur van drie jaar.

 

V.

Bezoldiging

 

De bruto aanvangsmaandwedde kan variëren tussen 2412 EUR en 4065 EUR, afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit.

Het brutomaandloon wordt aangevuld met maaltijdcheques, , tussenkomst woon-werkverkeer openbaar vervoer, fietsvergoeding, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler. Voor bovenvermelde functie wordt ervaring in de openbare sector geldelijk gevaloriseerd; relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan geldelijk gevaloriseerd worden.

 

VI.

Insturen van de kandidaturen

 

De kandidaturen worden aangetekend, vergezeld van een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan drie maand) en een kopie van het bachelordiploma, ten laatste 5 september 2018, verzonden naar het College van Burgemeester en Schepenen, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen.

 

Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de stad.

 

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij Carine Polfliet, administratief centrum, Weverijstraat 20 te 9500 Geraardsbergen, tel. 054/43 56 14, werving@geraardsbergen.be of carine.polfliet@geraardsbergen.be