Tech. Msft Identity Architect (Part time) - Anankei

Brussel
2019-02-06
2019-08-18

BELANGRIJK: Deze opdracht is een "part time" opdracht (100 dagen/jaar), maw de prestaties worden uitgevoerd à rato van 1 à 3 dagen/week (ifv de noden van de klant en beschikbaarheid van de consultant.)!!!!!

De technical microsoft identity architect dient volgende taken te verrichten:

- Uitwerken van de inrichting (logisch design) van de active directory (AD) op basis van microsoft technologie
- Uitwerken van een technisch design van de microsoft AD oplossing
- Voorstellen uitwerken voor de rebuild/migratie van de huidige microsoft AD infrastructuur naar de target infrastructuur
- Evalueren van de huidige security setup en architectuur van de on premise AD en O365 omgeving
- Architecturen uitwerken ivm identity provisioning in een hybrid cloud architectuur (microsoft technologie)
- Voorstellen uitwerken om op basis van de business use cases de nodige security controls voor te stellen dewelke in MS365 en Azure geïmplementeerd kunnen worden.
- Assistentie bieden bij de technische implementatie van de gekozen technische oplossing mbt Azure en O365 services
- Technische architecturen uitwerken om applicaties te integreren in (hybrid) microsoft cloud omgeving.

 

Vereisten

- Ervaring als technisch security/infrastructuur architect in design van microsoft directory services & identity & access management (AD, ADFS, Azure AD, O365): 10 jaar
- Ervaring met logisch design van directory services – Microsoft AD 2012R2 en hoger, Azure AD > 5 jaar
- Uitwerken en begeleiden van migratie trajecten van microsoft directory services (identity stack) naar hybrid cloud omgeving > 5 jaar
- Grondige technische kennis van microsoft identity stack (AD, ADFS, Azure AD, O365) > 5 jaar 
- Ervaring met security assessment van microsoft directory services: 5 jaar
- Ervaring met security assessment van microsoft O365 en Azure AD
- Ervaring met integratie van applicaties (on prem en cloud) in een (hybrid) Microsoft cloud omgeving
- Kennis van scripting in powershell: 5 jaar
- Kennis van de security oplossingen dewelke in O365 (=EMS) beschikbaar zijn
- Technische kennis van FIM 2012 en hoger
- Ervaring met de FOD Buitenlandse Zaken als organisatie en met de systemen strekt tot aanbeveling.


Talen:

- Dutch: intermediate
- English: advanced