L'offre d'emploi n'est plus en ligne ... Rechercher d'autres offres d'emploi.

Project Leader IAM (Identity & Access Management) - The Belgian Railways

Brussel

Als project leider IAM word je verondersteld over de nodige competenties te beschikken om:

  • Als domeinexpert de behoeften van de klanten te vertalen in oplossingsvoorstellen, projectdefinities en projectplannen teneinde doelstellingen te realiseren
  • Als leider de projecten aan te sturen en de risico’s te beheersen teneinde de projecten te realiseren
  • Als coördinator de uitvoering van projecten op te volgen en bij te sturen teneinde de projectplannen te realiseren conform de doelstellingen en binnen het budget, de termijn en de vastgelegde specificaties
  • Als verantwoordelijk aanspreekpunt te rapporteren over de voortgang van de verschillende projecten aan het management, de klant en de projectmedewerkers.
  • Als coach de projectmedewerkers te begeleiden teneinde de beschikbare competenties optimaal in te zetten.
  • Als kennisbeheerder de eigen technische kennis verder te ontwikkelen, te actualiseren en ter beschikking te stellen teneinde de expertise en de interne bekwaamheden binnen het team te ontwikkelen
  • Als IAM competence center verantwoordelijke de strategische, tactische en operationele visie en objectieven te definiëren en waar te maken.
  • Als domeinexpert bijdragen aan de definitie van de corporate enterprise architectuur en security architectuur.