L'offre d'emploi n'est plus en ligne ... Rechercher d'autres offres d'emploi.

IT Security engineer (master) - Nationale Bank van België

Brussel

Omgeving

Het departement informatica van de Nationale Bank omvat een sterk team van meer dan 200 hooggekwalificeerde informatici (M/V). Het is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zowel interne als externe applicatieprojecten, ontwikkeld in eigen huis of in partnerschap met andere centrale banken van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Het werkt een toekomstbestendige informatica-architectuur uit en zet deze op, waarbij een strenge beveiliging wordt gecombineerd met een toenemende openheid naar internationale en onderling gekoppelde netwerken.

Functie

U zorgt voor de ontwikkeling en de beveiliging van de toegangsnetwerken tot de applicaties van de Bank en voor de invoering van nieuwe diensten en nieuwe componenten voor de analyse van de veiligheidsloggings.

Profiel

Vereiste algemene competenties:

 • u bent houder van een masterdiploma informatica of een gelijkwaardig diploma ingenieurswetenschappen, of u bent laatstejaarsstudent in die richting
 • u bent in staat om te werken in een meertalige omgeving, en bent bereid mee te werken aan de ontwikkeling van oplossingen in een internationale omgeving
 • u bent in staat om efficiënt te communiceren met zowel interne als externe correspondenten ;
 • u bent dynamisch en streeft ernaar de ontwikkelingen en innovaties op informaticagebied te volgen.
 • u bent vertrouwd met de besturingssystemen (Windows, Solaris), de databases (Oracle, SQLServer), de toepassingsservers (Websphere, Webmethods) en met Storage Area Network (SAN)

Vereiste specifieke competenties:

 • u hebt een grondige kennis van netwerken en toegangsprotocols
 • u hebt een goede kennis van de manier om netwerken te beveiligen, en hebt op dit gebied reeds een eerste beroepservaring
 • u beschikt over vaardigheden inzake documentatie en organisatie
 • u beheerst scriptingtalen

Programma

 • continue aanwerving
 • selectie op basis van CV, interviews en tests

Worden in aanmerking genomen, UITSLUITEND de kandidaturen die vergezeld gaan van: een CV, een motivatiebrief en een kopie van het/de diploma(s).