L'offre d'emploi n'est plus en ligne ... Rechercher d'autres offres d'emploi.

IT-Architect (met ervaring) (m/v/x) - FOD Financiën - SPF Finances

JOBINHOUD

De FOD Financiën zoekt medewerkers die zich wensen te ontwikkelen in het domein van IT architectuur. Deze werving omvat architecten voor applicaties, voor gegevens en infrastructuur. Afhankelijk van de interesses en competenties van de kandidaat en de noden van de organisaties is het de bedoeling dat de architecten zich specialiseren in een domein van architectuur en, op termijn, de verantwoordelijk nemen. Uw taken staan uit:

 • Je levert een technische expertise in de ontwikkeling, operationalisering en verbetering van applicaties en ICT diensten. Je identificeert de onmiddellijk of via extensie herbruikbare componenten. Je definieert de gebruiksregels en de regels voor compositie van de diensten. Je beargumenteert jouw architecturale beslissingen, legt ze uit en volgt hun implementatie op. 
 •  Je waakt ervoor dat de nieuwe en aangepaste diensten van het gepaste niveau zijn en dat ze robuust, beveiligd, open en onderhoudbaar zijn en dat ze de lasten kunnen dragen en een kwalitatieve gebruikerservaring leveren.
 • Je houdt rekening met de levenscyclus van de informatie vanaf de creatie tot en met de archivering en vernietiging. Je hanteert kwaliteitscriteria (vertrouwelijkheid, integriteit, uniekheid, beschikbaarheid, enz…) op gestructureerde en niet-gestructureerde data. Je bestudeert en voert de beste technische oplossingen in om op een efficiënte manier grote volumes data te beheren. Je stelt ontwikkelingen voor op vlak van analyse, valorisatie en restitutie van data bij het gebruik van de business.
 • Je verzamelt de ICT behoeften van de gebruikers. Je initieert de procedure van acquisitie en integratie van nieuwe componenten. Je stelt testprocedures op om de componenten te evalueren. 
 • Je beveelt een methodologie van ontwikkeling en evolutie van de informatiesystemen aan. Je onderhoudt het gebruik van deze methodologie. Je neemt deel aan de community van architecten met het oog op de kapitalisatie van de best practices en een continue verbetering.
 • Je werkt samen met de Enterprise architect aan de governance van het informatiesysteem en stelt evoluties voor van de informatiemodellen. Je geeft advies en doet aanbevelingen over de architectuur van applicaties en technologische gegevens (infrastructuur, visualisatie, middleware).
 • Je analyseert de recente technologische ontwikkelingen. Je identificeert hun mogelijk gebruik door impact – en haalbaarheidsstudies uit te voeren. Je neemt deel aan prototypes.
 • Je speelt een actieve rol in de constructie en het onderhoud van de architecturale componenten (“architectural building blocks”). Je identificeert de veranderingsbehoeften en betrokken componenten. Je past de overeenkomende routebladen aan (“roadmaps”) door hun interoperationaliteit, continuiteit en de alignement met de business te garanderen.

PROFIEL

Competenties


Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

Technische competenties
Je hebt kennis van modellering van applicaties, data - en technologische systemen en beheerst de concepten van SOA (Service-Oriented Architecture).

 • Je hebt kennis van de architectuur van Data Centre (netwerk, stockage, compute, virtualisatie, middleware).
 • Je hebt kennis van de methodologie inzake ontwikkeling en beheer van IT projecten.
 • Je bent in staat om je mondeling op een duidelijke manier uit te drukken.


Een goede motivatie is ook noodzakelijk.

Opgelet! De competenties in het vet, worden als belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef
Je hebt kennis van de trends en evoluties in de ICT markt.

 • Je hebt kennis van de ontwikkeling van applicaties en scripts.
 • Je hebt kennis van het beheer van databanken.
 • Je hebt kennis van de administratie van materiaal (netwerk, stockage, compute, virtualisatie, middleware).
 • Je hebt kennis van de authentificatiesystemen en de basisconcepten voor beveiliging van ICT systemen.

 

AANBOD

Er zijn 4 plaatsen bij de Stafdienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT), van de FOD Financiën, Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel.

De stafdienst ICT verschaft een informatiesysteem aan de businesspeilers om hen toe te laten hun strategische doelstellingen te behalen. Momenteel wensen wij ons team IT architecten te versterken om de FOD Financiën te helpen om digitale diensten te ontwikkelen, uit te voeren en te verbeteren dewelke betrouwbaar, robuust, performant en aangenaam moeten zijn.

De stafdienst ICT is georganiseerd in twee luiken.: “Service delivery” en “Service operation”. Volgens jouw competenties en de noden van de organisatie kan je zodoende bijdragen aan de modernisering van de Data Centers door nieuwe virtuele systemen te integreren (één van de projecten van het luik “Service operation”) of bijdragen aan de transitie van de FOD Financiën naar een doorgedreven digitalisering van haar functioneren (projecten van het luik “Service delivery”).

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

SOLLICITEREN

Solliciteren kan tot en met 26/09/2016.

Je moet online solliciteren via 'Mijn Selor'. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in ‘Mijn Selor’ zit. We screenen ook je diploma of, voor laatstejaars, je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting. Dat moet je ook opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.