L'offre d'emploi n'est plus en ligne ... Rechercher d'autres offres d'emploi.

Specialist datamining - Strategische Cel (niveau A4a-A4b) - Brugge

Brugge

Stad Brugge organiseert volgende selectieprocedure met het oog op de contractuele aanstelling en het vastleggen van een driejarige werfreserve voor:

Specialist datamining - Strategische Cel (niveau A4a-A4b)

  • Je ontwikkelt een coherente visie op databehandeling en- modelering aangepast aan de noden van Stad Brugge en komt zo tot een optimale terbeschikkingstelling en raadpleging van gegevens. Om dit realiseren werk je in nauwe samenwerking met o.a. de ICT-dienst aan een data infrastructuur.
  • Via geïntegreerde gegevensverzameling, -analyse en coördinatie lever je een rechtstreekse inhoudelijke bijdrage aan de strategische onderbouw en dienstoverschrijdende vraagstukken van Stad Brugge.
  • Je verwerkt en analyseert de gegevensstromen met als doel trends of patronen te ontdekken die de basis vormen van (beleids)advies.
  • Je bent vanuit deze adviesrol een strategische partner voor het management team en de verschillende stadsdiensten.
  • Je begeleidt de betrokken diensten in het (leren) werken met data: je bent het aanspreekpunt bij vragen, je zorgt voor de transparantie en toegankelijkheid van de gegevens, je bepaalt de werkmethoden, …
  • Je volgt de evoluties binnen je vakgebied op om optimaal in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de noden van de stad.

Profiel: Je hebt een masterdiploma en minimum 4 jaar relevante beroepservaring. Je hebt inzicht in databehandeling, alsook een goede kennis van databank opbouw, business intelligence systemen en andere informaticatoepassingen. Je bent sterk analytisch ingesteld, legt graag verbanden tussen gegevens en bent een vernieuwend denker. Je voelt je goed in de rol van adviseur en bouwt vanuit je expertise aan vertrouwensrelaties met partners.  

Aanbod: Een werkomgeving die tot de verbeelding spreekt en kansen biedt, loon volgens wettelijke barema’s (anciënniteit uit de openbare sector wordt verrekend) en extralegale voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer of gratis openbaar vervoer …). Mogelijkheid tot bijscholing tijdens de diensturen, soepele verlofregeling.

Brutomaandsalaris voor een voltijdse contractuele aanstelling op niveau A4a-A4b met 4 jaar ervaring: 3903,26 EUR  (geïndexeerd).

Meer informatie: Voor de volledige functie- en profielomschrijving, het selectieprogramma of je nettosalaris, surf naar www.brugge.be/vacatures of contacteer de dienst Personeel & Organisatie – rekrutering, tel. 050 44 96 30, selecties@brugge.be.

Interesse? Solliciteren kan via www.jobpunt.be/vacatures tot uiterlijk 11 december 2016. Laad tijdens je sollicitatie zeker jouw motivatiebrief, cv én een kopie van het gevraagde diploma op.

OPGELET: Kandidaturen die op datum van afsluiten niet vergezeld zijn van de gevraagde documenten worden NIET in aanmerking genomen.