De vacature is niet meer online ... Bekijk andere vacatures.

De FOD Financiën zoekt 15 businessanalisten met ervaring - FOD Financiën - SPF Finances

JOBINHOUD

 • Je identificeert de risico's die de FOD Financiën neemt vanuit verschillende invalshoeken. Zodra de risico's worden geïdentificeerd, analyseert u, rapporteert u en becommentarieert u en geeft u advies.
 • Je vertaalt de behoeften van de organisatie naar het ICT-departement en de mogelijkheden en beperking inzake ICT naar de organisatie
 • Je brengt de behoeften van de organisatie in kaart
 • Je evalueert de bestaande processen, procedures en toepassingen om te zien of ze voldoen aan de nieuwe behoeften van de organisatie en om na te gaan waar verbeteringen mogelijk zijn
 • Je helpt bij de evaluatie en selectie van de meest geschikte ICT-oplossingen op basis van technische haalbaarheid en economische rendabiliteit (in overleg met de ontwikkelaars)
 • Je staat in voor de communicatie naar en de opleiding van de gebruikers
 • Je test en evalueert de resultaten van ICT-toepassingen om je ervan te vergewissen dat de ICT-toepassingen voldoen aan de door de organisatie gestelde eisen
 • Je volgt de evoluties in het vakgebied om zo goed mogelijk in te spelen op nieuwe mogelijkheden, rekening houdend met de wensen van de organisatie
 • Je werkt in een tweetalige omgeving
   

Meer info over de jobinhoud?

Gien-Kuo WANG - Adviseur - Generaal 
Contactpersoon FOD Financiën
Tel.: 02/576.82.36 
E-mail: gienkuo.wang@minfin.fed.be

 

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt aangeworven als Businessanalist (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.
 

Loon
Minimum aanvangswedde: 42.255,88 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • validatie van relevante ervaring
 • 26 verlofdagen per jaar.

 

Solliciteren kan tot en met 08/08/2016 via http://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG16072/Businessanalist-met-ervaring-m-v-x-

 

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies
 • getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master
   

2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum: 

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in het domein van business process modeling of functionele analyse.