De vacature is niet meer online ... Bekijk andere vacatures.

Java Developper (m/v/x) - FOD Financiën - SPF Finances

JOBINHOUD

 • Je draagt bij aan het ontwerpen en het ontwikkelen van informaticatoepassingen op basis van voorafgaandelijke functionele en technische analyses.
 • Je verzekert de opvolging en de ontwikkeling van de kwaliteit van JAVA programma’s in een multi-user omgeving, met een hoge beschikbaarheid en zichtbaarheid. 
 • Je volgt de technologische ontwikkelingen en je verleent technische adviezen binnen jouw specifiek kennisdomein door mogelijke aanpassingen aan projecten voor te stellen.
 • Je analyseert de behoeften van de gebruikers, al dan niet in samenwerking met de functionele analisten.
 • Je komt tegemoet aan de verwachtingen en technische specificaties van de gebruikers, rekening houdende met de haalbaarheid en de regels binnen de administratie.
 • Je stelt de technische documentatie op.
 • Je staat mee in voor het onderhoud van de toepassingen om ze te verbeteren of aan te passen aan de evolutie van de hard- en software. 
 • Je levert een adequate technische ondersteuning.
 • Je geeft ondersteuning/coaching aan collega’s.

Meer info over de jobinhoud?

Cédric ROSMAN - Lead Community JAVA
Contactpersoon FOD Financiën
Tel: 02/579.36.81
E-mail: cedric.rosman@minfin.fed.be

WERKGEVER

Er zijn 3 plaatsen bij Service Delivery, dat deel uitmaakt van de Stafdienst Informatie – en CommunicatieTechnologie (ICT) van de FOD Financiën (Koning Albert II-laan 33 1030 Brussel).

De Service Delivery verzekert de levering van diensten (applicaties) end-to-end met de verschillende business van de FOD.
In samenwerking met de algemene administratie of de stafdienst, bepaalt het er de functionele noden van, identificeert het nieuwe diensten die de business nodig heeft en verbetert het bestaande diensten.
Het is er ook om de kwaliteit en de continuïteit van aangeboden diensten te verzekeren.
Dit omvat het ontwerp, de creatie, de wijziging en het onderhoud van application services, in lijn met de Business ontwikkeling van haar klanten.
Steunend op een intern of gemengd IT-team, heeft het als taak IT-diensten te ontwikkelen, ze betrouwbaar en efficiënt te maken door ervoor te zorgen om ze permanente te verbeteren, in overeenstemming met de Business en binnen de grenzen van de toegekende budgetten.
Zijn taken houden een permanente opvolging in van de diensten waarvan het de verantwoordelijkheid draagt, met een focus op de klanttevredenheid (IT of business).
Kleine multidisciplinaire agile teams zijn verantwoordelijk voor het analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, testen, documenteren, en onderhouden van de programma's, systemen en databanken teneinde het beheer van de administratie te vergemakkelijken en te optimaliseren.

De Stafdienst ICT staat in voor het verschaffen van een informatiesysteem aan de lijndiensten dat hen in staat moet stellen hun strategische doelstellingen te verwezenlijken. Voor het behalen van deze doelstellingen stelt de business aan het informatiesysteem in meer of mindere mate vereisten volgens een aantal criteria: doelmatigheid, efficiëntie, vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid, conformiteit, betrouwbaarheid.

De Stafdienst ICT verzekert een doelmatige ICT ondersteuning voor alle diensten van de FOD Financiën:
 

 • Dit omvat het verwerven en het verzekeren van de beschikbaarheid van infrastructuur, gaande van bureauticamaterieel en randapparatuur over telecommunicatie tot en met serverplatformen
 • Het omhelst het verwerven en beschikbaar stellen van aangepaste software, gaande van typische bureauticatoepassingen over generieke software tot en met specifieke bedrijfstoepassingen
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Stafdienst Informatie- en Communicatietechnologie om de ICT standaarden en fundamenten te definiëren, uit te bouwen en het respecteren ervan te bewaken.


De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen ed.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integer, dienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

PROFIEL

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met het zoeken van oplossingen van problemen, je zoekt alternatieven en je voert de oplossing uit.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de programmeertaal JAVA en de gelinkte technologieën:
  • objectgeoriënteerde paradigma (concept modeling, design, bestanddelen,…).
  • JSE/J2EE
  • Web JAVA Client technologieën (html, http, JSP, javascript, CSS, AJAX,…) en de JAVA technieken componenten (EJB, Spring, Hibernate, …)
  • Technologieën gelinkt aan Web services zoals SOAP, WSDL, XML, JAXWS,...
 • Je hebt een grondige kennis van de hierbij betrokken regels en patterns in functie van de geviseerde disciplines (Analyse, design, test,…).
 • Je hebt een goede kennis van de relatiedatabanken DB2 en SQL (Stored procedures, ACID,…).
 • Je hebt kennis van de cyclus en de levensfasen van een ontwikkelproject
  • Fasen, functies en gebruiken 
  • Methodologieën
  • Continue integratie, beheer van bronnen,…
 • Je bent in staat om je mondeling op een duidelijke manier uit te drukken.


Een goede motivatie is ook noodzakelijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze competentie weegt ook harder door in de eindscore.
Indien deze competentie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans.
 • Je beschikt voer kennis van andere ontwikkeltalen.

Deelnemingsvoorwaarden


1. Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

a) OFWEL bezit je een van de volgende diploma's, zonder relevante professionele werkervaring:

één van volgende diploma's uitgereikt door een Belgische Hogeschool behaald in een studierichting informatica, elektronica of programmeren:

 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent)
 • diploma van technisch ingenieur.

b) OFWEL bezit je een relevante professionele werkervaring van minimum 1 jaar EN een van de volgende diploma's:

 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan 
 • diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Wat betreft de relevante professionele werkervaring, verwachten we een ervaring van minimum 1 jaar in het ontwikkelen van webapplicaties (met oriëntatie Java JSE/J2EE, lokaal of gedistrubeerd).

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vul je online-cv volledig in zoals vermeld wordt bij 'Screening van deelnemingsvoorwaarden' onder de rubriek 'Selectieprocedure' en dit ook tegen de uiterste inschrijvingsdatum.

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
   
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland?
   • Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
     
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Als je al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laad je je bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job.

De vacante functie is een functie van niveau B. U dient tot het niveau B te behoren.

Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit dienen de diplomavoorwaarden niet in te vullen.

Als je geslaagd bent in een bevorderingsselectie niveau B en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Laad je bewijs van slagen op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en neem contact op met de contactpersoon vermeld in de functiebeschrijving zodat je kan ingeschreven worden voor deze selectie. Doe je dit niet, kan je niet deelnemen aan de selectie op basis dit bewijs van slagen en krijg je geen vrijstelling voor de generieke screening.

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma's en certificaten) al werd opgeladen in je online-cv, moet je dit niet opnieuw doen.