De vacature is niet meer online ... Bekijk andere vacatures.

Business en Functioneel analist - Vlaanderen Connect

Brussel

Context

Je komt terecht binnen het ICT-team van de stafdienst van het Agentschap Wonen-Vlaanderen.  

De verschillende teams binnen de stafdienst dragen hun steentje bij om de organisatiedoelstellingen te realiseren. Ze zorgen ervoor dat de verschillende afdelingen ondersteund worden zodat iedereen op een efficiënte manier zijn taken kan opnemen. De ondersteuning situeert zich op de volgende vlakken:  

 • Juridische ondersteuning  
 • ICT-ondersteuning  
 • Logistieke ondersteuning  
 • Financiële ondersteuning  
 • Communicatieve ondersteuning  

Daarnaast wordt binnen de stafdienst ook gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle organisatie. Dit door de begeleiding van verbeterprojecten en via verscheidene bouwstenen verhogen ze de effectiviteit van de werking van de organisatie en zijn ze een prima bewaker van de kwaliteit. Ook het degelijk opvolgen van de verschillende klachten behoort tot het verbeteren van de organisatie.  

De ondersteuning van de stafdienst verloopt in dialoog met de verschillende afdelingen. 

De voornaamste opdracht van het ICT-team is mee te evolueren naar een digitale informatiemaatschappij en ervoor te zorgen dat data en informatie vlot beschikbaar zijn zodat processen voor burgers en belanghebbenden efficiënt verlopen.  

Hoe willen we deze opdracht realiseren:  

 • Vanuit ervaring en in samenspraak met partners bieden we ICT oplossingen aan die beantwoorden aan de behoeften en verwachtingen van de business.  
 • We garanderen gebruiksvriendelijke digitale kanalen zodat de dienstverlening aan burgers en belanghebbenden binnen het beleidsveld Wonen efficiënt verloopt.   
 • We ondersteunen de personeelsleden in hun ICT-behoeften zodat ze zich maximaal op hun kerntaken kunnen concentreren.   
 • We bouwen een kennisplatform uit zodat informatie op een veilige en vlotte manier kan gedeeld worden.  
 • We faciliteren adequate rapportering om zowel beleids- als werkingsdoelstellingen op te volgen.

Doel

Je bent een spin in het web, je staat op het kruispunt tussen business en ICT of andere ondersteunende diensten en je tracht de vertaalslag te maken naar heldere en coherente business processen, die op hun beurt vertaling vinden naar ICT. Je hebt ook oog voor een eenvoudige, digitale dienstverlening aan de burgers, ondernemingen en andere overheden waarbij er toegang is actuele, accurate gegevens die gemakkelijk kunnen uitgewisseld worden. Deze functie vormt de basis voor het uitwerken van (ICT-)oplossingen op maat:

* In kaart brengen, documenteren en vertalen van de werking en behoeften van de business, door middel van voornamelijk procesanalyse en business cases, voor het inrichten en verbeteren van bedrijfsprocessen, al dan niet met behulp van ICT.

* Het vertalen van processtappen naar een functionele analyse zodat de applicatie de juiste functionaliteiten bevat.

Criteria

Je hebt ervaring met of je kan je snel inwerken in:

 • de principes van Agile/SCRUM werken 
 • het uitwerken van functionele analyses met use case scenario’s en/of user stories
 • modelleertools zoals Visio, Camunda en modelleertalen zoals UML en BPMN/CMMN.
 • het opstellen van test scenario’s en met het uitvoeren van functionele testen.
 • Domain Driven Design
 • bug tracking systemen

Werken voor Vlaanderen connect.

Je werkt voor Vlaanderen connect, met een contract voor onbepaalde duur. Je wordt voor minstens 3 jaar ter beschikking gesteld aan het Agentschap Wonen-Vlaanderen.

Vlaanderen connect is een jonge en dynamische werkgever die gemotiveerde medewerkers zoekt.  Zij werken bij de verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Vlaanderen connect zoekt profielen die:

 • ICT-competenties hebben van een hoog niveau;
 • flexibel zijn;
 • op termijn willen doorstromen naar andere entiteiten of lokale besturen;
 • hun carrière willen uit bouwen binnen de Vlaamse overheid en hun expertise gebruiken in de verschillende entiteiten;
 • het maatschappelijk belang een belangrijke motivatie vinden;

Aanbod:

Vlaanderen connect biedt een contract van onbepaalde duur en een competitief salarispakket met:

 • een mobiliteitsbudget, afhankelijk van het functieniveau
 • maaltijdcheques van 7 euro/dag (eigen bijdrage 1,09 euro/dag)
 • een hospitalisatieverzekering (je kan gezinsleden aansluiten)
 • een groepsverzekering
 • mogelijkheid tot kinderopvang tijdens alle schoolvakanties aan een voordelig tarief.

Bij Vlaanderen connect is een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk: een werkweek van 38 uur, 28 dagen verlof en extra wettelijke feestdagen (11/07, 02/11, 15/11 en 26/12). Verder zijn er flexibele werkuren en je kan thuiswerken.

Ten slotte krijg je bij Vlaanderen connect nog verschillende andere voordelen: je werkt bij entiteiten van de Vlaamse overheid of bij lokale besturen voor lange termijn. Zo kan je meewerken  aan een digitale en slagkrachtige overheid, voor burgers en ondernemers. Daarnaast

kan je doorgroeien en jezelf ontwikkelen door het enorme potentieel aan uitdagende functies via Vlaanderen connect bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen.

Plaats van tewerkstelling

Je werkt in Brussel, op wandelafstand van het station Brussel Noord.

Interesse?

Voor meer informatie contacteer Sofie demesmaeker via vlaanderenconnect@kb.vlaanderen.be

Jouw talent is belangrijker dan je geslacht, gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte. Stel je kandidaat en bouw mee aan het diverse Vlaanderen van morgen.

Heb je een handicap? We voorzien aanpassingen tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan de selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon van deze vacature. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kan deelnemen aan de selectie.