banner

Program Manager eGezondheid - Smals

Brussel

Als Program Manager eGezondheid werk je bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Je staat in voor de uitvoering van het Actieplan eGezondheid waarbij de termijnen, de kwaliteit en het budget gerespecteerd worden.

Je bent verantwoordelijk voor het autonoom plannen, leiden, opvolgen en coördineren van de samenhang en parallelle uitrol van verschillende complexe ICT-projecten teneinde de kwaliteit en de conformiteit met de doelstellingen ervan te verzekeren.

Je rapporteert op strategisch niveau, onder andere aan de Beleidscel van de Federale Minister van Volksgezondheid, en werkt nauw samen met de interkabinettenwerkgroep eGezondheid.

Je motiveert en onderhoudt een goede relatie met alle actoren die deelnemen aan de realisatie van het Actieplan eGezondheid: overheidsdiensten, agentschappen, zorgverstrekkers, zorginstellingen, verzekeringsinstellingen, industrie, …

Je coördineert, ondersteunt en coacht de projectleiders van de verschillende initiatieven ter realisatie van het Actieplan eGezondheid. Je creëert ook een teamgeest op niveau van de projectleiders.

Je consolideert de jaarbegrotingen voor het Actieplan eGezondheid.

Tot slot zorg je ervoor dat vastgestelde problemen efficiënt en snel worden aangepakt en opgelost en geef je de betrokken actoren hierover de nodige feedback.

 

Profiel

Je beschikt over een Masterdiploma (bij voorkeur in een ICT-gerelateerde richting) en hebt een gedegen ervaring in een gelijkaardige functie, met bij voorkeur meerdere jaren in een relevante sector.

Dankzij je ervaring ben je vertrouwd met programma- en projectmanagement. Je hebt eveneens goede competenties in plannings-, veiligheids- en risicomanagement en budgetbeheer.

Kennis van het Actieplan eGezondheid, van het eHealth-platform en van de actoren en behoeften van de gezondheidszorg is een troef.

Je bent resultaatgericht, je hebt zin voor initiatief en je pakt opdrachten doeltreffend aan. Je geeft bovendien blijk van verantwoordelijkheidszin en klantgerichtheid.

Je bent bovendien een uitstekend communicator en onderhandelaar. Je kan mensen coördineren en motiveren en je kan prioriteiten stellen.

Je drukt je vlot uit in het Nederlands en in het Frans.

 

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.