IT-Planet - Business Analist met Project Management skills

Antwerpen
IT-PLANET - BUSINESS ANALIST MET PROJECT MANAGEMENT SKILLS

IT-Planet is een gespecialiseerd informatica projectsourcing bedrijf, gelegen te Gent. We zijn actief bij diverse grote klanten over heel Vlaanderen en Brussel in volgende ICT-domeinen: Application Development, Infrastructure Services & Software Testing. Om ons team van 160 medewerkers te versterken zijn we momenteel op zoek naar een Test Specialist om aan de slag te gaan bij een klant regio Mechelen.

Functieomschrijving:

 • De hoofdopdracht bestaat erin om als Business Analist het traject uit te werken van uitbreidingen die binnen een bestaand kassasysteem van de klant moeten worden gemaakt. Concreet gaat het om functionaliteiten die specifiek gevraagd worden door de loketwerking. Nadat deze uitbreidingen ontwikkeld zijn, zullen de loketdiensten deze nieuwe kassasoftware op hun locaties in gebruik nemen.
 • Daarnaast wordt u voor de resterende tijd ingezet voor andere projecten van de financiële dienst. In deze projecten zal u hetzij de rol van Business Analist, hetzij de rol van Projectleider, hetzij allebei uitvoeren. Dit kan een waaier aan projecten zijn (bv. projectleiding door wijzigingen aan en datawarehouse die door een intern datawarehouse team willen doorgevoerd worden, projectleiding voor enkele eigen geschreven programma's waar onderhoudstaken op moeten gebeuren (bv. software voor takelingen), projectleiding en Business Analist voor implementatie van software om de uitgaven voor de dienstverplaatsingen beter te laten verlopen, Business Analist voor het uitwerken v/d analyse voor het digitaal verzenden van facture, enz.
 • Als Business Analist bedenk je oplossingen voor diens klanten die passen binnen het ACPaaS. ACPaaS vormt een ondersteunende technische laag voor andere applicatieplatformen en applicaties binnen de groep. Dit technisch platform moet services en data die door meer dan één toepassing gebruikt woden, op een centraal niveu organiseren. Zo vermijden we dat eenzelfde functionaliteit meerdere keren opnieuw gebouwd wordt binnen verschillende toepassingen, of dat dezelfde data meerdere keren op verschillende plaatsen wordt bewaard.
 • Als Projectleider moet je ervoor zorgen dat je telkens de meest optimale combinatie van middelen (personele en financiële) inzet om een antwoord te bieden op de vragen en verwahtingen van onze klanten. De projectleider is verantwoordelijk om het best mogelijke team samen te brengen van competenties vanuit de klantenorganisatie en de klant om dan samen een gestructureerde oplossing uit te werken. De projectleider treedt hierbij op als éénduidig aanspreekpunt voor projecten die, binnen een vooropgestelde tijdsspanne en reikwijdte, een unieke verandering tot stand brengen binnen de organisatie van de klant.
 • De Projectleider draagt de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het totale project.
 • De Projectleider verzekert tenslotte een goede overgang van project naar continuïteit door het maken en opvolgen van duidelijke afspraken, zowel intern als met de klant

Jouw profiel:

 • Overtuigd zijn van het ACPaaS-architectuur en kan de elementen ervan gebruiken voor het ontwerpen van software achitecturen
 • Kan requirements vertalen (business epics en feature requests ) in toepassingsontwerpen
 • Treedt op als facilitator tussen de Product Owner enerzijds en de eigen ontwikkelaars en/of ICT-onderaannemers anderzijds
 • Je reikt gefundeerde aplicatie concepten en voorstellen aan voor technisch haalbare applicatie-ontwerpen binnen bestaande projecten of voor nieuwe projecten en toetst ze in overleg af met Business Analisten en eindgebruikenrs
 • Je concretiseert de applicatie-ontwerpen onder de vorm van user stories met gedetailleerde uitwerking van de acceptatiecriteria en scenario's
 • Je legt de focus op het volgens een agile methodiek realiseren van het eindresultaat, de innovatie oplossing voor de klant. Je bent verantwoordelijk voor het end-to-end implementatietraject om dit doel te bereiken
 • Je hebt kennis van mobiele toepassingen
 • Je kan de brugfunctie spelen tussne technici (developers, architect, analyst), leidinggevenden en eindgebruikers
 • Het technisch en functioneel bewaken van de oplevering
 • Technisch inzich hebben in de wijze waarop applicaties worden gebouwd en een adviserende rol opnemen
 • Ervarin met JIRA toolset
 • Je hebt kennis van project management
 • Competentie om bij de start v/h project een 'helicopterview' te maken met de mijlpalen en onderliggende activiteiten
 • Capaciteiten voor de opvolging van een project
  • Agile opvoolging van het project (scrum methodologie)
  • Bewaken van het budget
  • Medewerkers aansturen, opvolgen en hun prestaties opvolgen
  • Offertes vragen. Bestellingen plaatsen en opvolgen. Facturen goedkeuren voor ontvangst
  • Opvolgen dat de projectresultaten gedocumenteerd worden
  • Organiseren van taakverdeling tussen gebruikers
  • Gelijktijdig aansturen van meerdere projectteams
  • ...

Aanbod

Bij ons word je verloond naar werk, kennis en competenties. met zorg wordt een motiverend salarispakket uitgewerkt: loon + groeps- en hospitalisatieverzekering + wagen & tankkaart + maaltijdvergoeding, ...

Bovendien geeft IT-Planet je alle kansen om goed te zijn in wat je doet: extra opleidingsmogelijkheden en training zullen je helpen jouw skills verder uit te breiden of te optimaliseren! Wanneer je er klaar voor bent, staan er alweer tal van doorgroeimogelijkheden of carrièrevooruitzichten voor je klaar...

Interesse?

Ben je freelancer of bediende en heb je zin om je vast te bijten in deze opdracht?

Stuur dan zo snel mogelijk je cv naar itjobs@planet-group.be t.a.v. Elke Delange