ICT Account Manager - Smals

Brussel
2019-09-19
2020-07-14

Als ICT Account Manager onderhoud je de goede relaties met de interne en externe instanties op een vlotte en transparante manier.

Door je inzicht in de toepassing, de infrastructuur en de organisatorische problemen slaag je erin de behoeften van de business te begrijpen en te beantwoorden.

Via gerichte acties en met het oog op maximale tevredenheid bouw je een vertrouwensrelatie op met de interne klanten en de externe partners.

Je analyseert de informaticabehoeften van de klanten en je vertaalt deze naar concrete voorstellen.

Tevens ben je verantwoordelijk voor de onderhandelingen op dit vlak en waak je erover dat de doelstellingen worden meegedeeld aan de hele IT-organisatie.

Daarnaast treed je op als bemiddelaar, in het bijzonder bij conflicten.

Ten slotte ondersteun je de IT Director bij de bepaling van de strategie, het beheer van de klantenportefeuille en de besprekingen met klanten over budgetten.

Profiel

Je behaalde een masterdiploma en beschikt over beroepservaring als ICT Account Manager of in een IT-managementfunctie. Je bent zeer goed vertrouwd met de IT-wereld, zowel op toepassingsniveau als op het vlak van infrastructuur.

Verder heb je uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en ben je in staat goede langetermijnrelaties uit te bouwen en te onderhouden op directieniveau.

Je bent tevens een betrouwbare gesprekspartner voor zowel interne als externe klanten alsook voor interne IT-departementen en medewerkers.

Je bent enthousiast, geëngageerd, klant- en resultaatgericht.

Je groot analysevermogen stelt je in staat zeer complexe processen snel te begrijpen en tot hun essentie te herleiden.

Ten slotte druk je je vlot uit in het Nederlands en het Frans.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.