Microsoft BI Analyst - Smals

Brussel
2020-09-15
2020-09-28

Functiebeschrijving

Binnen de IT-afdeling en meer bepaald binnen het competentiecentrum "BI - Microsoft" sta je als Microsoft BI Analyst in voor het verzamelen van de businessbehoeften in het kader van de gegevensbeheer en -exploitatie.

Je analyseert en bepaalt de businessbehoeften en vertaalt deze naar functionele en technische documenten. Je voert een gegevensanalyse en –modellering uit gebaseerd op de methode Master Data Management.

Je documenteert en schematiseert hoe de gegevens binnen hun context en proces passen, om zo een algemeen conceptueel model te bereiken dat als basis dient voor de verwerking en uitwisseling van geautomatiseerde gegevens.

Tot slot bied je ondersteuning aan de gebruikers en stel je de nodige documentatie op.

Profiel

Je hebt een Master in de informatica en hebt ervaring in behoefteanalyse, en meer specifiek in gegevensmodellering.

Je beheerst tools voor gegevensexploitatie van het BI-type zoals Microsoft Power BI en Tableau.

Je beschikt over een goede kennis van de Data Warehouse-technologieën en -architectuur en over een passieve kennis van tools voor gegevensverwerking zoals de ETL-systemen.

Kennis van de sector van de sociale zekerheid en/of gezondheidszorgen is een troef.

Je bent klant- en resultaatgericht en kan snel informatie integreren en formaliseren.

Je hebt goede leervaardigheden en je wil je vaardigheden graag verder ontwikkelen.

Je communiceert vlot en kan gemakkelijk als brugfiguur optreden tussen de business en de informatica-afdeling. Daarnaast ben je proactief ingesteld en ga je creatief te werk door mogelijke alternatieven te zoeken om aan de businessbehoeften te beantwoorden.

Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en kan je uitdrukken in het Engels.

Aanbod

Bij Smals bouw je mee aan complexe ICT-services die een rol gaan spelen in de hele samenleving. Zowel in application development als in ICT infrastructure of ondersteunende diensten is opleiding, specialisatie en carrière mogelijk. ICT for Society wordt daarnaast geflankeerd door een nadrukkelijke balans tussen werk en leven, marktconforme lonen, een hospitalisatieverzekering, 2e pensioenpijler, maaltijdcheques en telewerk. Smals betaalt het openbaar vervoer 100% terug en zorgt voor maximaal bereikbare kantoren. Bovendien voert Smals een gelijkekansenbeleid.