Gebruiksvoorwaarden van OnlySalesJob.be

Onderhavige Gebruiksvoorwaarden informeren u over:
 • De verantwoordelijkheden van de Gebruiker
 • Het auteurs en merkenrecht
 • De inhoud
 • Het downloaden
 • De veiligheid van de gegevens
 • De links naar externe sites
 • De rechten van OnlySalesJob
Indien u het niet eens bent met de inhoud van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, verzoeken wij u de internetsite www.onlysalesjob.be niet langer te bezoeken of te gebruiken. Door deze internetsite te blijven bezoeken en te blijven gebruiken, aanvaardt u uitdrukkelijk deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

 • U bent alleen verantwoordelijk voor de informatie die u op de internetsite plaatst.
 • De gegevens die u in het systeem invoert, moeten geen informatie over ziekten, zwangerschap, etnische oorsprong, politieke overtuiging, lidmaatschap tot een politieke partij, religie of filosofie, lidmaatschap tot een vakbond en uw seksuele geaardheid bevatten.
 • Alvorens u bijlagen verstuurt, moet u controleren of deze geen virussen bevatten.
 • U dient na te gaan of u geen illegale, lasterlijke of valse informatie op de internetsite OnlySalesJob.be verspreidt.
 • Alvorens informatie over een persoon als referentie te verschaffen, gaat u de verbintenis aan om eerst diens schriftelijk akkoord te bekomen.

2. Auteurs en merkenrecht

OnlySalesJob.be bevat gegevens (foto's, logo's, tekeningen, grafieken, teksten, enz.) die worden beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht. Om deze redenen is het verboden deze internetsite volledig of gedeeltelijk te kopiëren, te downloaden, te verspreiden, te verhuren of te verkopen.

3. Inhoud

3.1

OnlySalesJob is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van de werkaanbiedingen van de werkgevers en/of aanwervers evenmin als voor de inhoud van de profielen en de cv's van de kandidaten die in haar databank geregistreerd zijn.

3.2

OnlySalesJob kan niet waarborgen dat alle informatie die door derden op haar internetsite OnlySalesJob.be wordt gepubliceerd, op ieder ogenblik is bijgewerkt en geen fouten bevat. Bijgevolg zal OnlySalesJob niet aanvaarden enige verantwoordelijkheid te dragen over de juistheid en de volledigheid van de informatie die door derden op haar internetsite onlysalesjob.be wordt gepubliceerd.

4. Downloaden

Het downloaden van gegevens van OnlySalesJob.be gebeurt op uw eigen risico. OnlySalesJob zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door virussen ingevolge het downloaden van gegevens van haar internetsite OnlySalesJob.be.

5. Veiligheid van de gegevens

OnlySalesJob gebruikt verschillende veiligheidssystemen om uw persoonsgegevens te beschermen. Desondanks kan OnlySalesJob niet waarborgen dat niet-toegelaten derden geen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen hebben en deze niet op illegale wijze gebruiken.

6. Links naar externe sites

OnlySalesJob.be zou links naar andere internetsites kunnen bevatten waarvan de inhoud aan haar controle ontsnapt. OnlySalesJob informeert u dat deze internetsites andere gebruiksvoorwaarden en een ander beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer zouden kunnen hebben dan onlysalesjob. Bijgevolg zal onlysalesjob niet aanvaarden enige verantwoordelijkheid betreffende de inhoud van deze sites te dragen.

7. Rechten van OnlySalesJob

7.1

OnlySalesJob kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaand bericht beslissen tot de wijziging, schrapping of bijwerking van:
 • de bepalingen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden
 • elke informatie die op haar internetsite OnlySalesJob.be staat
 • bepaalde diensten

7.2

OnlySalesJob nodigt u uit onderhavige Gebruiksvoorwaarden regelmatig in te kijken en waakzaam te blijven voor elke eventuele wijziging.

7.3

OnlySalesJob verwerpt iedere vorm van verantwoordelijkheid aangaande eventuele schade die u zou kunnen ondergaan ingevolge een wijziging van de inhoud van de internetsite OnlySalesJob.be en/of van onderhavige Gebruiksvoorwaarden.

7.4

Sommige technische problemen of pogingen tot fraude zouden de toegang tot de internetsite OnlySalesJob.be kunnen verstoren of onderbreken. Bijgevolg kan OnlySalesJob een toegang tot haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uren op 24 niet waarborgen. Om dit te verhelpen, heeft OnlySalesJob het recht de toegang tot haar diensten op ieder ogenblik en zonder voorafgaand bericht te onderbreken.

7.5

De nietigheid van of de leemten in een of meer bepalingen van onderhavige Gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid van de andere bepalingen.

7.6

OnlySalesJob behoudt zich het recht voor de toegang tot haar internetsite OnlySalesJob.be op ieder ogenblik en zonder voorafgaand bericht te weigeren indien ze een misbruik of een gebruik met slechte bedoelingen van haar internetsite vaststelt of vermoedt.

8. Communicatie van onze bezoekers naar hun contacten (Vacature site introducties en Netwerks shares)

Via onze jobsite kunnen onze bezoekers hun adresboek of contacts importeren en een uitnodiging versturen om onze services bekend te maken. In deze berichten die u via onze Services verstuurt (bijvoorbeeld een introductie aan iemand), worden uw naam en primaire e-mailadres in de koptekst van het bericht weergegeven. Wij slaan geen gegevens op en versturen ook geen herrineringen. Wanneer iemand een mail verzendt om onze services bekend te maken heeft deze uitgenodigde persoon mogelijk toegang tot uw naam, voornaam en emailadress, omdat dit wordt weergegeven in de uitnodiging. We gebruiken verschillende technologie om schadelijke links te kunnen blokkeren en spam te kunnen verminderen. Voor beveiligheidsregelen raden we aan de contacten die een introductie naar onze jobsite, careermogelijkheden en opleidingsmogelijkheden hebben ontvangen om zeker te maken dat ze effectief de zender kennen.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt over onderhavige Gebruiksvoorwaarden, kan u ons contacteren of schrijven naar OnlySalesJob sa/nv