Verklaring over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

1. Inleiding

Via deze Verklaring over de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer gaat OnlySalesJob de verbintenis aan de persoonsgegevens van haar Gebruikers te respecteren en te beschermen overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer gewijzigd door de wet van 11 december 1998. OnlySalesJob zal in geen geval de persoonsgegevens van haar Gebruikers aan derden meedelen behalve wanneer hij daartoe uitdrukkelijk de toestemming heeft gekregen. Gelieve te noteren dat OnlySalesJob de bescherming van de gegevens en van het gebruik daarvan op basis van de wensen van haar Klanten, haar leden en haar bezoekers als een absolute prioriteit beschouwt.

2. Ingezamelde en bewaarde gegevens

Met OnlySalesJob kan u een job zoeken zonder persoonlijke informatie te moeten verschaffen.

Sommige zones vereisen evenwel persoonlijke inlichtingen (naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer) om de identificatie van de Gebruiker mogelijk te maken en de inschrijvingen te beheren. In elk geval zal de Gebruiker altijd kunnen beslissen of deze informatie al dan niet door de werkgevers en/of de eventuele aanwervers mag worden geraadpleegd.

De ingezamelde persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt om:
  • Werkaanbiedingen mee te delen die met uw profiel overeenstemmen (Job alert);
  • U informatie over eventuele nieuwe diensten en/of bijwerkingen van de internetsite OnlySalesJob.be mee te delen, met name via direct marketing;
  • Uw profiel en/of uw cv aan de werkgevers en/of potentiële aanwervers mee te delen.

Voor het aanleggen van de statistieken en/of om haar diensten te verbeteren, zou OnlySalesJob eveneens bepaalde (anonieme) gegevens over uw gebruik van de internetsite OnlySalesJob.be kunnen inzamelen (bv.: bezochte pagina's, gebruikte diensten, toegangstijd, enz.).

Opmerking: op ieder ogenblik kan u zich zonder kosten en zonder rechtvaardiging verzetten tegen de voortzetting van de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden inzake direct marketing door u uit te schrijven of door ons te contacteren of door te schrijven naar OnlySalesJob nv, Frankenstraat 79, 1040 Brussel, België.

3. CV online

Wanneer u zich inschrijft voor de dienst CV online kan uw emailadres worden gebruikt om u werkaanbiedingen te bezorgen die met uw profiel overeenstemmen (Job alert) en/of u aanvragen voor informatie van de werkgevers en/of potentiële aanwervers over uw cv online door te geven.

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de CV-online dienst
  • U kan favoriete opzoekingen aanmaken.
  • U kan agenten (Job alert) aanmaken om regelmatig per email werkaanbiedingen te ontvangen die overeenstemmen met de criteria die u vooraf in uw favoriete opzoekingen hebt gedefinieerd.
  • U kan een cv online zetten. Daartoe zal OnlySalesJob u uw persoonsgegevens vragen om een profiel in te vullen (naam, voornaam, adres, email, telefoonnummer, geboortedatum en geslacht).
Wanneer u beslist uw profiel aan te maken, biedt OnlySalesJob u verschillende mogelijkheden:
  • U kan uw profiel aanmaken en vermijden dat het zichtbaar en raadpleegbaar is voor de werkgevers en/of aanwervers. In dat geval kan u het enkel gebruiken om aan uw kandidaturen online toe te voegen (inactief profiel)
  • U kan uw profiel aanmaken en het toegankelijk maken voor de werknemers en/of aanwervers in de Databank CV (actief profiel)
  • U kan uw profiel aanmaken en uw persoonsgegevens eruit verwijderen en het toegankelijk maken voor de werkgevers en/of aanwervers in de Databank CV (actief en anoniem profiel).

Opmerking: OnlySalesJob aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid over het vertrouwelijke gebruik van uw gegevens door de werkgevers en/of aanwervers vanaf het ogenblik waarop u beslist een actief profiel aan te maken. OnlySalesJob kan immers niet waarborgen dat derde partijen geen toegang tot uw persoonsgegevens zouden hebben.

U kan op ieder ogenblik uw persoonsgegevens inkijken (toegangsrecht), wijzigen (recht op rechtzetting) en/ of schrappen (schrappingsrecht). U kunt ook uw CV uitschakelen (of volledig wissen) zodat deze niet langer geraadpleegd kan worden door de werkgevers en/of rekruteerders. Indien u dat wenst, blijft deze wel beschikbaar in uw profiel zodat u deze kunt gebruiken voor uw online kandidaturen.

4. Cookies

OnlySalesJob gebruikt cookies om een gebruiksvriendelijker en sneller persoonlijk gebruik van de internetsite OnlySalesJob.be mogelijk te maken. De cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdelijk door uw webbrowser op uw harde schijf worden opgeslagen en die worden gebruikt om informatie over uzelf of zelfs over uw parcours op de internetsite OnlySalesJob.be te registeren. Met deze cookies kunnen wij uw gegevens bij uw vorige bezoeken terugvinden, zodat u ze niet opnieuw moet intikken. U kan de cookies op ieder ogenblik aanvaarden of weigeren.

5. Verwerking van de gegevens

Om haar diensten te kunnen aanbieden, kan OnlySalesJob uw informatie aan onderaannemers doorgeven om bepaalde prestaties te verzekeren zoals het huisvesten op webservers, de analyse van gegevens, de klantendienst, de betaalverrichtingen met kredietkaart. Deze onderaannemers zullen een beperkte toegang tot uw persoonsgegevens hebben en zullen deze informatie niet met derde partijen kunnen delen. De persoonsgegevens van de gebruikers worden er op een beveiligde manier bewaard.

6. Evaluatie van een kandidate

We refereren naar de gegevens van Thoma's International:
http://www.thomasinternational.net/23/Home/tabid/1097/ctl/Privacy/Default.aspx

7. Communicatie van onze bezoekers naar hun contacten (Vacature site introducties en Netwerks shares)

Via onze jobsite kunnen onze bezoekers hun adresboek of contacts importeren en een uitnodiging versturen om onze services bekend te maken. In deze berichten die u via onze Services verstuurt (bijvoorbeeld een introductie aan iemand), worden uw naam en primaire e-mailadres in de koptekst van het bericht weergegeven. Wij slaan geen gegevens op en versturen ook geen herrineringen. Wanneer iemand een mail verzendt om onze services bekend te maken heeft deze uitgenodigde persoon mogelijk toegang tot uw naam, voornaam en emailadress, omdat dit wordt weergegeven in de uitnodiging. We gebruiken verschillende technologieën om schadelijke links te kunnen blokkeren en spam te kunnen verminderen. Voor beveiligheidsregelen raden we aan de contacten die een introductie naar onze jobsite, careermogelijkheden en opleidingsmogelijkheden hebben ontvangen om zeker te maken dat ze effectief de zender kennen.